top of page

IMG_5947_edited.png

" kasvua ja kohtaamisia"

ALAKOULU

Pidämme tärkeänä jokaisen oppilaan ainutlaatuisuutta ja opinpolun löytymistä. Opetus on laadukasta, valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaista. Kristillisyys näkyy arvopohjan lisäksi toimintakulttuurissa; meillä saa rukoilla ruokarukouksen ja laulaa suvivirret. Koulu on saanut tunnustusta hyvästä ja turvallisesta ilmapiiristä: käytävillä tervehditään, hymyillään ja kannustetaan muita. Koulun arjessa opimme ja kasvamme kaikissa tärkeissä suhteissa: toisiimme, itseemme, luomakuntaan ja Jumalaan. 

Koulu saa rahoituksensa valtiolta, eli opetus on maksutonta. Seuraamme ja toteutamme maltillisesti koulutuksen ja kasvatuksen uusia suuntauksia. Opetuksessa kiinnitämme huomiota mm. toiminnallisuuteen, hyvien asioiden huomaamiseen sekä tunnetaitoihin. Luokilla 3-6 on kaksi tuntia uskontoa viikossa. Uskonnonopetuksessa noudatamme opetussuunnitelman perusteita ja keskitymme kristinuskon perusasioihin. Koulun toiminta on yhteiskristillistä ja erilaisten painotusten opettaminen jää kotien tehtäväksi.

Aktiivinen kodin ja koulun välinen yhteistyö tukee oppilaan edistymistä. Toivomme vanhempien osallistuvan lapsensa koulutyöhön ikätasoisesti ja autamme koulun opetuksellisten tavoitteiden ymmärtämisessä. Yhteyttä luodaan opettajatapaamisissa, vanhempainilloissa ja -koulutuksissa. Vanhemmat ovat myös tärkeä osa koulun juhlissa ja tempauksissa sekä koulun toiminnan kehittämisessä. 

 

Uudet tilat mahdollistavat koulun kasvua kaksisarjaiseksi, mutta myös yhdessä oppimista ja kokemista yli luokkarajojen. Alakouluun voi hakea mille luokalle tahansa, jos luokalla on oppilaspaikkoja vapaana. 

IMG_6097.jpg

iltapäiväToiminta

Kristillisessä koulussa järjestettävän iltapäivätoiminnan toiminta-aika on klo 12-17. Aamuhoito on klo 7-10. Toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 1-2 luokkalaisille. Ip-toiminnan ohjaajina toimivat Sirpa Liimatainen ja Marianne Seilonen. Iltapäivätoiminnanmaksut ovat Järvenpään kaupungin maksujen mukaisia. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatamme valtakunnallisesti määriteltyjä tavoitteita.

Yhteistyö Järvenpään kaupungin kanssa on aktiivista ja tärkeää toimiessamme yksityisenä palvelujen tuottajana. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat koulumme ja päiväkoti Petran henkilökunnan lisäksi myös lasten vanhemmat ja muut lähialueen iltapäivätoiminnan järjestäjät ja kerhot. Koulullamme järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Järvenpään kaupungin kautta. Aamupäivätoimintaan haetaan suoraan koulun toimistosta kyselyjen perusteella.
Paikkoja on rajoitettu määrä.

bottom of page