top of page
IMG_6061.jpg

IMG_6205.jpg

Kannatusyhdistys

Kannatusyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki kristillisestä kasvatustyöstä kiinnostuneet henkilöt. Jäsenmaksu on 35 €/vuosi. Jäsenyyttä suositellaan erityisesti lasten vanhemmille.

Voit ladata hakulomakkeen. Postita se meille. Jäsenenä voit tarvittaessa vuokrata tilojamme alennettuun hintaan.
 

kannatusyhdistyksen näky

Kristillinen koulu ja päiväkoti ovat Keski-Uudellamaalla ”majakkana maailmassa”, arvojemme mukaisesti edistämässä kristillistä kasvatusta: tukemalla perheitä heidän kasvatustehtävässään, tarjoamalla lapsille kristilliseen elämänkatsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta, perus- ja lukio-opetusta sekä tarjoamalla kristillisen kasvatuksen koulutusta. Kristillisen koulun ja päiväkodin opetus ja kasvatus kumpuavat Raamatun pohjalta. Keskinäinen rakkaus näkyy käytännössä niin yhdistyksen kuin koulun ja päiväkodin arjessa. Korkeatasoisesta opetuksesta ja kasvatuksesta vastaa ammattitaitoinen ja motivoitunut kristillisen arvomaailman omaava henkilökunta.

IMG_6113.jpg

yhdistyksen hallitus

​Yhdistyksen hallitus on toimielin, joka vastaa yhdistyksen taloudesta, tiedottamisesta sekä suhteista viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhdistyksen työntekijöitä ovat koulun rehtori ja päiväkotien johtajat, jotka tarvittaessa osallistuvat hallituksen kokouksiin esittelijöinä. Hallituksen alaisuudessa voi toimia erilaisiin tehtäviin asetettuja toimikuntia.
 

Yhdistyksen hallitus 2022-2023

Juha Koski (puheenjohtaja)

Jaakko Ketomäki (varapuheenjohtaja)

Marja Vepsä-Taipale (sihteeri)

Pekka Bollström (rahastonhoitaja)

Jani Alanko

Annamari Brandão

Maria Korsman-Martinez

Hanna Mäkinen

IMG_5911.jpg

yhdistyksen johtokunta

Päiväkodeilla ja koululla on yhteinen johtokunta, jonka tehtävänä on ohjata, tukea ja valvoa yksiköiden toiminnan sisältöä. Johtokunta osallistuu toiminta- ja opetussuunnitelmien laadintaan ja on yleensä mukana yhteisissä tapahtumissa.

Johtokunnalla on merkittävä rooli sekä hoitolasten, oppilaiden että henkilökunnan rekrytoinnissa.

Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee johtokunnan jäsenet.

Yhdistyksen johtokunta 2022-2023

Heidi Hailu (päiväkodin edustaja)
Michael Hopkins (koulun edustaja)
Antti Kettunen (pj.)

Matti Rantala (varapj.)

Nanna Paajanen

Hanna Räisänen-Wu

Tuija Sipilä

Mari Vesin (esittelijä)

bottom of page